Assortiment

Coniferen

Tsuga canadensis ‘Warnham’
Bekijken
Tsuga canadensis ‘Warnham’
Tsuga canadensis ‘Warnham’
Coniferen Tsuga
Tsuga canadensis ‘White Fountain’
Bekijken
Tsuga canadensis ‘White Fountain’
Tsuga canadensis ‘White Fountain’
Coniferen Tsuga
Tsuga candensis ‘Rugg’s Washington Dwarf’
Bekijken
Tsuga candensis ‘Rugg’s Washington Dwarf’
Tsuga candensis ‘Rugg’s Washington Dwarf’
Coniferen Tsuga
Tsuga caroliniana ‘La Bar’s Weeping’
Bekijken
Tsuga caroliniana ‘La Bar’s Weeping’
Tsuga caroliniana ‘La Bar’s Weeping’
Coniferen Tsuga
Tsuga caroliniana ‘Planting Field Arb.W.B.’
Bekijken
Tsuga caroliniana ‘Planting Field Arb.W.B.’
Tsuga caroliniana ‘Planting Field Arb.W.B.’
Coniferen Tsuga
Tsuga heterophylla ‘Iron Springs’
Bekijken
Tsuga heterophylla ‘Iron Springs’
Tsuga heterophylla ‘Iron Springs’
Coniferen Tsuga
Tsuga heterophylla ‘Ray Godfrey’
Bekijken
Tsuga heterophylla ‘Ray Godfrey’
Tsuga heterophylla ‘Ray Godfrey’
Coniferen Tsuga
Tsuga mertensiana ‘Elizabeth’
Bekijken
Tsuga mertensiana ‘Elizabeth’
Tsuga mertensiana ‘Elizabeth’
Coniferen Tsuga
Tsuga mertensiana ‘Horstmann’
Bekijken
Tsuga mertensiana ‘Horstmann’
Tsuga mertensiana ‘Horstmann’
Coniferen Tsuga
Tsuga sieboldii ‘Green Ball’
Bekijken
Tsuga sieboldii ‘Green Ball’
Tsuga sieboldii ‘Green Ball’
Coniferen Tsuga
Tuin Bonsai – Juniperus communis ‘Green Carpet’
Bekijken
Tuin Bonsai – Juniperus communis ‘Green Carpet’
Tuin Bonsai – Juniperus communis ‘Green Carpet’
Coniferen Tuin Bonsai
Tuin Bonsai – Pinus mugo ‘Krauskopf’
Bekijken
Tuin Bonsai – Pinus mugo ‘Krauskopf’
Tuin Bonsai – Pinus mugo ‘Krauskopf’
Coniferen Tuin Bonsai
Xanthocyparis nootkatensis ‘Flaming Arrow’
Bekijken
Xanthocyparis nootkatensis ‘Flaming Arrow’
Xanthocyparis nootkatensis ‘Flaming Arrow’
Coniferen Xanthocyparis
Xanthocyparis nootkatensis ‘Gloria Polonica’
Bekijken
Xanthocyparis nootkatensis ‘Gloria Polonica’
Xanthocyparis nootkatensis ‘Gloria Polonica’
Coniferen Xanthocyparis
Xanthocyparis nootkatensis ‘Golden Waterfall’
Bekijken
Xanthocyparis nootkatensis ‘Golden Waterfall’
Xanthocyparis nootkatensis ‘Golden Waterfall’
Coniferen Xanthocyparis
Xanthocyparis nootkatensis ‘Moonshot’
Bekijken
Xanthocyparis nootkatensis ‘Moonshot’
Xanthocyparis nootkatensis ‘Moonshot’
Coniferen Xanthocyparis
Xanthocyparis nootkatensis ‘Pendula E.R.’ (sport)
Bekijken
Xanthocyparis nootkatensis ‘Pendula E.R.’ (sport)
Xanthocyparis nootkatensis ‘Pendula E.R.’ (sport)
Coniferen Xanthocyparis
Xanthocyparis nootkatensis ‘Schneverdingen’
Bekijken
Xanthocyparis nootkatensis ‘Schneverdingen’
Xanthocyparis nootkatensis ‘Schneverdingen’
Chamaecyparis Coniferen
Xanthocyparis nootkatensis ‘Sparkling Arrow’
Bekijken
Xanthocyparis nootkatensis ‘Sparkling Arrow’
Xanthocyparis nootkatensis ‘Sparkling Arrow’
Coniferen Xanthocyparis
Xanthocyparis nootkatensis ‘Strict Weeper’
Bekijken
Xanthocyparis nootkatensis ‘Strict Weeper’
Xanthocyparis nootkatensis ‘Strict Weeper’
Coniferen Xanthocyparis