Grond soorten

Grond soorten

Lees hier over de grondsoorten die geschikt zijn  voor uw planten.

Grondsoorten

Over dit onderwerp zijn vaak veel onduidelijkheden en vooral veel vragen. We zullen proberen hier duidelijkheid in te brengen.

Met grondsoorten bedoelen we wat we in onze tuin, langs de weg en op de boerderij vinden.

Bij de grote rivieren is er rivierklei, dan is er ook nog veel zand, soms kalkrijk in de buurt van de zee, en zuur verder van de zee vandaan. Dan zijn er ook nog de grote gebieden met veengrond. Verder zullen we overal mengvormen aantreffen om van de bodemgesteldheid in woonwijken maar niet te spreken. Het kan zijn dat hier grond is opgebracht van onbestemde kwaliteit. Vaak is ook de afwatering een probleem.

Kleigrond

Als u een tuin heeft die klei als basis heeft, dan is het belangrijk te weten dat niet zomaar alle planten op deze grond goed groeien. Sommige plantensoorten doen het absoluut niet op de kleigrond. Dit heeft te maken met de kalkhoudende kleigrond. Ook de afwatering kan een probleem zijn, kleigrond is zeer dicht van structuur en als de bovenkant vast of dicht geslibd is dan kan er wateroverlast ontstaan. Storende lagen dieper in de grond hebben hetzelfde effect.

Als er wateroverlast is dan is het vooral van belang dat er een goede afwatering is (afschot, aflopend naar het laagste punt). Indien het helemaal veilig moet, dan kleine gleufjes graven, een draineerslang erin, grind eroverheen en dan zorgen dat het water op het laagste punt kan weg lopen. Als dit moeilijk is dan zijn er een soort wateropslagen op de markt, die het water langzaam afgeven aan de ondergrond. Als de afvoer is aangebracht kan er goede tuinaarde over de klei aangebracht worden.

Wilt u toch Rhododendrons, Acers (esdoorns) e.d. planten dan moet het een verhoogd bed worden, gevuld met goede grond en een bijpassende afwatering.

Veel soorten planten doen het wel goed in kleigrond, we noemen er hier enkele zoals beuk (Fagus), kastanje (Aesculus) en veel coniferen.

Rivierklei tuin

Deze grondsoort vinden we in gebieden in het midden van het land en elders langs rivieren. Deze grond heeft veel eigenschappen van de andere kleisoorten. Maar veelal is de zuurgraad lager dus met de beplanting kan er rekening mee gehouden worden. Maar over het algemeen heeft deze grondsoort ook een probleem als het nat is, dan kunnen plantenwortels afsterven door onvoldoende doorlatendheid.

Onze woonomgeving: In dorpen, steen en woonwijken is de grond vaak een mengelmoes van verschillende grondsoorten. Het is dan om te beslissen of het goed is of dat er grondverbetering plaats moet vinden. Bladcompost, zwarte tuinaarde en andere humeuse toevoegingen kunnen nooit geen kwaad.

Zandgrond tuin

Allereerst wil ik opmerken dat er twee soorten zand zijn in ons land. In het westen liggen deze vaak achter de duinen, dit zand bevat vaak veel kalk, dat komt door de zee (schelpen). Elders kan dit voorkomen door opgezogen zand. Planten die slecht tegen een kalkrijke omgeving kunnen zouden hier eigenlijk niet geplant moeten worden. Verder in het land zien we vele zandgronden wat vroeger heidevelden waren. Deze gronden zijn van nature arm aan voeding en zijn behoorlijk zuur (Veluwe). Dit is te zien aan de bosbessen en heidevelden, rhododendrons kunen hier verwilderen.

Veengrond tuin

Deze vinden we vooral in het westen en noorden van ons land, ook in Brabant en Midden Limburg en niet te vergeten Noord Duitsland. Deze grondsoort is een verhaal apart, het is zuur en nat en houdt veel water vast. De meeste planten doen het wel goed maar kalkminnende planten hebben hier niets te zoeken. Coniferen doen het goed en de kleur is ook goed hiervan. Op latere leeftijd zien we verschillen met andere gronden maar dan praten we over een periode van 20 jaar.

Bemesting

Als er bladcompost of een andere compost gebruikt wordt dan is bemesting nauwelijks nodig. De meeste van de planten op onze website zijn directe verwanten van planten die op het Noordelijk halfrond, in bossen, bergen en tundra’s groeien. Gezien de omgeving waar ze groeien stellen ze weinig eisen. Eigenlijk is de vochtbalans van meer belang. In de natuur is er geen overdreven bemesting, voor onze planten volstaat een handje gedroogd koemest.

Voor goede grond kunt u terecht bij www.kooter-bv.nl

Kooter B.V. levert ook aan particulieren.

Kooter B.V. is leverancier van tuinaarde, bemeste tuinaarde, tuinturf, onder RAG keurmerk, diverse potgronden, zand, schelpen, grind, Franse boomschors (bark), dennen schors (grove den), overige boomschors en bims etc.

Adres:

Kooter B.V. – Belgiëlaan 11 – 2391 PH Hazerswoude Dorp.

Tel. 0172-231055